Päivärahat ja matkakorvaukset koulutuksista

Luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukset

4H-THL:n päätöksen mukaan, Jytyliiton järjestämille luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukseen osallistuville jäsenille 4H-THL maksaa kurssipäiviltä päivärahat verohallinnon ohjeiden mukaisina. 

Koulutuksiin osallistuminen on osallistujille työaikaa. 

Jytyliitto korvaa matka-, majoitus- ja ruokailukulut.

Muut koulutukset

Jytyliiton järjestämät muut koulutukset, kuten viikonloppukurssit ja aluetoimistojen järjestämät koulutukset, eivät ole työaikaa. Päivärahaa ei makseta muihin koulutuksiin osallistuville.

4H-THL:n jäsen voi anoa osan kurssin osallistumismaksusta 4H-toimihenkilöliitolta.

Ota yhteyttä koulutusvastaavaan

4H-toimihenkilöliiton koulutusvastaavana toimii Viola Tarujärvi (Ranuan 4H-yhdistys), 
0400 176 323, viola.tarujarvi(at)4h.fi.

Ota koulutusvastaavaan yhteyttä ennen kursseille ilmoittautumista. Häneltä saa tiedon, paljonko 4H-THL voi kurssikuluista korvata vai saako kurssilta päivärahaa. 

Päivärahan laskulomake