4H-toimihenkilöliiton jäsenenä

Jäsenmaksulla saat palveluita. Jäsenmaksun suuruus on 1,32% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja 1,01% työttömyyskassan maksamasta etuudesta.

Kun olet jäsen

 • voit tulla mukaan koulutus- ja virkistystoimintaamme tai voit järjestää sitä itse omalle paikkakunnallesi
 • voit saada avustusta tai stipendin
 • ammatillisia ja palkkauksellisia etujasi valvotaan
 • otamme yhdessä kantaa ja annamme lausuntoja meitä kaikkia yhteisesti koskeviin työsuhde- ja palkkausasioihin
 • saat apua paikallisiin neuvotteluihin työnantajasi kanssa
 • tarvittaessa apunasi ovat alueelliset luottamusmiehet ja valtakunnallinen pääluottamusmies
 • puolestasi neuvotellaan valtakunnallisia sopimuksia työnantajatahon kanssa.

Liity Facebook-ryhmäämme keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia.

Ammattiliitto Jyty

4H-THL:n jäsenenä olet myös ammattiliitto Jytyn jäsen.

Jyty neuvottelee jäsentensä työehtosopimuksista, edistää työhyvinvointia ja kehittää suomalaista työelämää. Jyty tarjoaa jäsenilleen lainopillisia palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä. Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta. Työttömyyden varalta olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan Työttömyyskassa Aarian jäsenenä.

Ammattiliitto Jytyllä on kattava paikallisten ja valtakunnallisten yhdistysten verkosto, joka tuo neuvotteluvoimaa edunvalvontaan. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on mm. huolehtia, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Jäseniä palvelee luottamusmiesten ja yhdistysten lisäksi liiton keskustoimisto ja kahdeksan alueellista toimipistettä. 

Jytyn jäsenenä

 • saat lainopillista neuvontaa ja oikeusapua
 • luottamusmiehen palvelut
 • vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutuksen
 • työttömyysturvan
 • koulutuksia
 • Jyty-lehden

Katso kaikki jäsenedut tarkemmin Jytyn nettisivuilta.