4H-Toimihenkilöliiton vuosikokous ke 19.5.2021

7.5.2021

4H-THLn vuosikokous järjestetään etänä keskiviikkona 19.5.2021 klo 9.00. Ohessa Teams kokouksen osallistumislinkki . Kokousmateriaali lisätään tänne kotisivuille lähiaikoina.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM4NzZhZTMtYmY1NC00MDE4LWE4ZjgtNDQ5NTg5ODQ2Yzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22397e0068-a975-4bab-83d4-c218d41452a2%22%2c%22Oid%22%3a%227f44af30-3514-426d-9e21-ce1f6e3357eb%22%7d

 


Tervetuloa mukaan!