Jyty siirtyy yhtenäiseen jäsenmaksuun

2.10.2017

Yhdistyksiä Jytyllä on tällä hetkellä hieman yli 200 ja jäsenmaksuprosentit ovat olleet hyvin vaihtelevat ja  kirjavat. Muissa ammattiliitoissa on suurimmalta osin jo nyt yhtenäinen jäsenmaksu.
Yhdistyksille palautetaan heidän oma osuutensa jäsenmaksusta. Yhdistysten osuuden ja liittojäsenmaksun suuruuden liittovaltuusto päättää vuosittain sääntömääräisessä liittovaltuuston syyskokouksessa.
 
Talousarviovalmistelun 2018 pohjana on yhtenäinen jäsenmaksu 1,32 %.

Olennaista uudistuksessa on myös se, että kaikki yhdistykset ovat jatkossa liittoperinnässä.
Oman yhdistyksen talousarvion 2018 laatimista varten tämä tarkoittaa, että jäsenyhdistyksille palautetaan varojenjaossa neljännesvuosittain vähintään 20 % prosentuaalisesta jäsenmaksusta eli 0,264 %-yksikköä.