4H-toimihenkilöliiton alaosastojen omaan toimintaa myönnettiin tukea 900 €

31.3.2017

4H-toimihenkilöliiton hallitus päätti 10.1.2017 pidetyssä kokouksessa myöntää varoja 4H-toimihenkilöliiton alaosastojen omatoimisen toiminnan tukemiseen.

Tukea saattoi anoa toimittamalla sihteerille paivi.kiviranta(at)4h.fi sähköpostitse 15.3.2017 mennessä vapaamuotoinen hakemus. Siinä tuli mainita, milloin ja millaista yhteishenkeä ylläpitävää / uusien jäsenten hankintaa tukevaa toimintaa alueella tullaan toteuttamaan sekä haettava summa. Tuen maksimimäärä oli 150 euroa/alue.

28.3.2017 pidetty 4H-toimihenkilööliiton hallitus myönsi kaikille hakijoille (6 kpl) maksimimäärän tukea eli 6 x 150 € = 900 €. Tukea saivat seuraavat alaosastot:

- Etelä-Pohjanmaa

- Häme

- Lounais-Suomi

- Pohjois-Karjala

- Suur-Savo

- Suomen 4H-liiton toimihenkilöt